Melvin

Jones.

 

Textruta: 
Melvin Jones
 
grundaren av
The International Association of 
Lions Clubs®
Läs mer om Melvin Jones och den smått fantastiska historien om Lionrörelsens tillkomst. Melvin Jones har fått ge namn åt den högsta hedersbetygelse som kan ges till en person. US$ 1 000 inbetalas till Lions Clubs International Foundation, att användas i Lions internationella hjälpverksamhet. Beloppet öronmärks för att hedra en person som gjort stora insatser för Lions lokalt, nationellt eller internationellt.
I vår klubb har följande medlemmar erhållit denna hedersbetygelse:
19??		Sture Fredbäck
1992		Torgny Björk
2004		Arne Nilsson
2007		Leif Andersson
	Jörgen Lindström
	Peter Kronqvist
	Bo Salomonsson
	Bill Persson