Lars-Olof Johansson
Medlemsansvarig

E-mail: larsolof.j@telia.com

FOTO:

STUDIO ÖIERUD

och

Stig Karlsson

Lars-Axel Gustavsson
Protokollsekreterare

E-mail: lars-axel.gustavsson@tele2.se

STYRELSEN 2015-2016

 

Sinica Ceho

           
1:a vice President

E-mail: sinisa.ceho@kriminalvarden.se

 

Willy Wiklander

 

President

 

 

E-mail: willy.wiklander@hotmail.com

 

 

 


Annika Bergström

Past President

E-mail: annika@hoteldegeer.nu

 

 

 

2:a vice  president

E-mail:

Jim Andersson

Sekreterare

E-mail: jian28.james@gmail.com

Olov Karlsson
Kassör

E-mail: olov.karlsson@telia.com