2005 - 2006Textruta: 2005-års decembermöte innehöll medlemsintagning, traditionsenligt Julbord och  Luciatablå.
Textruta: Matlagning och medlemsintagning på årets första möte.
Textruta: 50-öres-aktivitet på Viberga 25mars
Textruta: BOUL-MÄSTERSKAP 11/5-06. Segrare Björn Andersson
Textruta: Kägel-MÄSTERSKAP 11/6-06. Segrare Karl-Eric Carlsson